LES NOSTRES PROPOSTES DE FUTUR

 CLUBS I FEDERATS

1. Oferir els MILLORS SERVEIS per als nostres CLUBS i FEDERATS

 1. Crear la figura de l’Assistent de Club a la FCT. Responsables directes a la FCT encarregats de l’atenció directe individualitzada dels clubs i de visitar-los, per atendre les seves necessitats i canalitzar les seves peticions.

   

 2. Continuar potenciant l’Àrea de “Serveis als Clubs” ja existent a la FCT, (en àrees de: subvencions, laboral, fiscal, comptable, jurídic, d’imatge i lingüístic).

   

 3. Proporcionar als clubs un Espai WEB on puguin integrar la seva web gratuïtament.

   

 4. Posar a disposició dels clubs Roba Marca TENNIS CATALÀ en condicions preferents.

   

 5. Consensuar un Nou Model de Llicències amb les modalitats de Competició i Lleure.
 FORMACIÓ

2. Donar FORMACIÓ de qualitat als nostres TÈCNICS

 1. Formar tots els Tècnics del Tennis Català per tal de gaudir d’una Comunitat reglada, exigent i ben formada.

   

 2. Estudiar les Certificacions Professionals del programa de Docència, per tal que tots els tècnics puguin acreditar la seva experiència professional i es puguin adaptar a la nova Llei de l’exercici de les professions de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

   

 3. Programar Cursos de Formació Federativa adaptats a les necessitats horàries de clubs i professionals, així com cursos de reciclatge per actualitzar coneixements.
 ESCOLES DE TENNIS

3. Ajudar les ESCOLES DE TENNIS dels nostres CLUBS

 1. Treballar per a l’Excel•lència d´unes Escoles de Tennis amb tots els alumnes federats, amb tècnics de qualitat, titulats, actualitzats i regulats laboralment.

   

 2. Dotar d’Eines als Clubs per a la millor organització i planificació de les seves escoles.

   

 3. Crear la Metodologia de Formació del Tennis Català amb el coneixement i l’experiència de tots els tècnics de les escoles dels nostres clubs.
 COMPETICIÓ

4. Gestionar una COMPETICIÓ ordenada 

 1. Ampliar els Programes de Tecnificació (RDS i Centres Referència) per a la reconstrucció del 1r nivell juvenil de l’Alt Rendiment Català amb el suport del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat (CAR).

   

 2. Promocionar i consolidar la LLIGA CATALANA a tot el territori.

   

 3. Ordenar la Competició Juvenil Individual amb la categorització dels tornejos, regulant els preus de les inscripcions i el número de campionats individuals jugats en edats juvenils i organitzar les dates per setmanes.

   

 4. Continuar donant Suport Econòmic i Pilotes a tots els Clubs organitzadors de campionats internacionals ITF, ATP i WTA de tot el territori.

   

 5. Consolidar el Circuit Català de Tennis Platja, Circuit Sènior i la Competició Universitària.

   

 6. Confeccionar el Rànquing Català de Tennis de Dobles.
 TRANSPARÈNCIA

5. Ser una FEDERACIÓ EXEMPLE DE BONA GESTIÓ i TRANSPARÈNCIA

 1. Continuar treballant pel Bon Govern Corporatiu, per a la Transparència i Professionalització de la Federació.

   

 2. Consolidar l’actual Model Econòmic de la FCT, Viable i sostenible, buscant l’estabilitat de futur.

   

 3. Seguir treballant per assolir l’objectiu d’una FCT amb Deute 0 i sense despeses financeres.

   

 4. Renovar la Concessió de la Instal•lació del Vall Hebron amb l’Ajuntament de Barcelona.

   

 5. Instaurar un Sistema de Gestió Integral Administrativa que organitzi totes les àrees de la FCT.
NOVES TECNOLOGIES

6. Introduir les NOVES TECNOLOGIES al servei dels CLUBS

 1. Augmentar el valor de la marca FCT, potenciant la nova imatge TENNIS CATALÀ.

   

 2. Promocionar la nova web FCT amb el suport de les xarxes socials al servei de clubs i federats que permetin reduir les distàncies entre FCT i Clubs.

   

 3. Constituir una nova Àrea Professionalitzada de Comunicació per millorar la comunicació directe amb els clubs perquè sigui més regular i bidireccional.

   

 4. Cercar Patrocinadors d’abast global alineats amb els interessos dels Clubs.

   

 5. Implantar un nou Sistema Informàtic de Gestió de la Competició Individual que permeti regular-la a través de la web.
 COL·LECTIUS ESPECIALS

7. Consolidar la INCLUSIÓ dels COL·LECTIUS amb necessitats ESPECIALS

 1. Promocionar el Projecte Barcelona Tennis Inclusiu a les nostres Instal•lacions (inclou discapacitats físics, psíquics, visuals, presidiaris i persones amb necessitats especials o amb risc d’exclusió social) per fer créixer la tasca inclusiva i solidària de la FCT.

   

 2. Donar suport a totes les Escoles Adaptades per a tennistes amb discapacitats de tot el territori.
 COL·LECTIU ARBITRAL

8. Donar suport i desenvolupament al COL·LECTIU ARBITRAL

 1. Potenciar el col•lectiu arbitral, a través del Comitè d’Àrbitres, donant-li unes funcions més rellevants.
 BORSA DE TREBALL

9. Dinamitzar una BORSA DE TREBALL del Tennis Català a través de la FCT

 1. Crear El Portal dels Professionals com una xarxa de relació i revitalització de la llicència professional, així com potenciar el Portal de la Borsa de treball a la web FCT pels tècnics professionals federats que pugui funcionar bidireccionalment (clubs i tècnics).
  TENNIS RECREATIU

10. Potenciar el TENNIS RECREATIU amb iniciativa social

 1. Organitzar i Promocionar una Competició Lúdica per nivells (prolongació de la Lliga Catalana)

   

 2. Promocionar l’Escola de Mares i Pares de tenistes.

   

 3. Posar en marxa el Projecte del Control de Valors i Esforç en la competició.

   

 4. Potenciar el Portal dels Voluntaris per a projectes socials a la web de la FCT.
TENS DUBTES? CONTACTA AMB NOSALTRES